Somogyi hosszabító 3X1,5mm2  3m-es
SOM NV 2-3/WH/1,5

Somogyi hosszabító 3X1,5mm2 3m-es

Ár: 1 990 Ft
Raktáron üzletben

Raktáron üzletben

pipe_icon

Személyesen átvehető2 db

Átvétel ittarrow_down
pipe_icon

Kiszállítás2 db

Kiszállítási lehetőségekarrow_down
összehasonlítom

Somogyi hosszabító 3X1,5mm2 3m-es 

Az NV 2-3/WH/1,5 Hosszabbító 3 méter hosszú, fehér színű H05VV-F 3G1,5 mm2 kábellel ellátott, melynek végén pipa alakú dugó és egyenes lengő aljzat található. IP 20 védelemmel. Maximum 3680 W-ig terhelhető. A háztartásokban mindig szükség van egy megbízható hálózati hosszabbítóra!

Főbb jellemzők:

  • Pipa alakú dugó és egyenes lengő aljzat
  • H05VV-F 3G1,5 mm2 kábel
  • IP20 kivitel
  • 250 V~ / 16 A / 3680 W
  • 3 méter hosszú
  • Fehér színű

Paraméterek

Teljes hossz3 m

Fogyasztói szerződés keretében vásárolt termékre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján Magyarország területén a jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
b) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállás időtartama meghosszabbodik a fogyasztási cikk kijavítása esetén a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
A Ptk. 6:171.§-a alapján a Somogyi Elektronic Kft bizonyos termékekre a jelen jótállási jegyben foglalt feltételekkel egy év önkéntes jótállást vállal.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembehelyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezi üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának a napja.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó
- elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan
többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibás állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz,
vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre,
hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról,
- az igény elutasítás esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is -
öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.
Ha a kijavítás vagy kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.
A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas módon történik.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás
köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül cserélni.
Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján
kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - fogyasztó eltérő rendelkezése hiányába -, valamint a Ptk. 2013. évi V. törvény 6:159.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását,
és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni.
Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szólő törvény alapján
kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Az előző 3 bekezdés előírásai a 10.000.- Forint eladási ár feletti eszközökre vonatkozik.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
A jótállás időtartama meghosszabbodik a fogyasztási cikk kijavítása esetén a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel,
amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészekre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást (eladót) terhelik.
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő - így különösen kellék- és termékszavatosság, illetve kártérítési - jogainak érvényesítését.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti
A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
A jotállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot a fogyasztó bemutatja.
Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.
A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál (eladónál) érvényesítheti.

A fogyasztó a kijatvítás iránti igényét választása szerint a vállkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállakozás által a jótállási jegyen feltűntett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
A gyors ügyintézés érdekében, kérjük, hogy az alábbi címet részesítse előnyben:
1045 Budapest, Pozsonyi utca 17. földszint, ügyfélszolgálat.

A szállítás 29.990 Ft rendelési érték felett ingyenes.

GLS futárszolgálat
A megrendelést a GLS futárszolgálat rugalmas kézbesítési szolgáltatásával szállítjuk házhoz a csomag feladását követő munkanapon 8-17 óra között. GLS FlexDelivery
A GLS ezen szolgáltatásának keretén belül már a csomag összekészítésekor küldött első értesítő tartalmazza a csomag minden fontosabb adatát, az ügyfélszolgálat elérhetőségét és a GLS Delivery Manager weboldal közvetlen linkjét.
A második e-mail ill. - mobiltelefonszám megadása esetén - SMS értesítőt a kiszállítás napjának reggelén küldjük. Ez az üzenet tartalmazza 3 órás időintervallumra szűkítve a futár várható érkezését, a futár telefonszámát és az ügyfélszolgálat elérhetőségét is.
Ha az első kézbesítési kísérlet sikertelen volt, a címzettet automatikusan értesítjük e-mailen vagy SMS-ben. Az üzenet tartalmazza a GLS Delivery Manager weboldal elérhetőségét, ahol ki lehet választani a következő kézbesítési módot. A szolgáltatás szükség esetén harmadik kézbesítési lehetőséget is tartalmaz.
Tájékoztatónkat a következő oldalon olvashatja: Kérd házhoz GLS futárszolgálattal!

GLS csomagpont
A GLS CsomagPontok csomagfeladó és átvevő helyek. Különböző üzletekben működnek (bolt a boltban rendszerben), ahol gyorsan intézheti a csomaggal kapcsolatos ügyeit. Magyarországon több mint 800 GLS CsomagPont van. A leggyakoribb nyitva tartási idő hétköznapokon 10.00 és 18.00 óra között, de számos üzlet ennél hosszabb nyitva tartási időben várja a vásárlókat.
Tájékoztatónkat a következő oldalon olvashatja: Vedd át GLS CsomagPonton!

GLS ügyfélszolgálat: 
E-mail: info@gls-hungary.com 
Telefon: +36 29 88 67 00

FOXPOST
A FOXPOST a feladást követően 3 munkanapon belül kiszállítja a csomagot a kiválasztott FOXPOST Csomagautomatába, majd SMS vagy Viber üzenetben értesítőt küld a címzettnek arról, hogy a csomagja megérkezett. Az automatáknál, csak bankkártyával lehet fizetni.
Az értesítés után 4 naptári napig bármikor átvehető a küldemény.
Tájékoztatónkat a következő oldalon olvashatja: Vedd át FOXPOST csomagautomatából!

Posta Pont
Országszerte 3000 átvételi ponton biztosít kényelmes és gondtalan csomagátvételt. A munkából hazamenet, későn este vagy korán reggel, hétvégén vagy a nap közepén, amikor és ahogy kényelmes.
Több mint 2600 postai PostaPont, 210 Coop PostaPont, 195 MOL PostaPont, 51 Csomagautomata, 3 Media Markt és 1 Trendmaker közül választhat.
Tájékoztatónkat a következő oldalon olvashatja: Vedd át Posta Ponton vagy csomagautomatából!

A 40 kg feletti vagy terjedelmes, raklapon szállítandó termékek esetén a csomagok kiszállítását szállítmányozó partnerünk végzi.
A rendeléseket munkaidőben dolgozzuk fel, 9.00-18.00 óra között. Lehetőség van nemzetközi csomagszállításra is, kérje egyedi díjszabásunkat.

Jelenleg nincsenek videók a termékhez.
Rendezd a Kerted! Makita akkus gépekkel sikerre viszed a kertrendezést!
Rendezd a Kerted! Makita akkus gépekkel sikerre viszed a kertrendezést!
Összehasonlít
Mehet
Ajánlat
Mehet

Összehasonlítás